Bruken av soloannonser og rubrikkannonser i ezines

Du har kanskje hørt om soloannonser, men hvordan fungerer de egentlig? Og hvordan kan du tjene penger på dem?

La oss si at du besøker et nettsted, og at nettstedet tilbyr deg en gratis rapport om et spennende emne dersom du abonnerer på nyhetsbrevet deres. Da kan det jo godt hende at du begynner å abonnere, får rapporten, og havner på lista (det er jo det som er målet deres – ikke at du skal lese rapporten). Nå gjelder det for nettstedet å kopiere denne prosessen mange ganger inntil de har noen tusen abonnenter på lista si.

Etter dette fortsetter de å bygge lista med å selge soloannonser til noen av abonnentene på lista. Disse abonnentene bruker da sine mailinglister til å markedsføre den originale rapporten, og skaffe flere abonnenter til den første lista. Som belønning for å skaffe et visst antall nye abonnenter blir det betalt et visst beløp per adresse, eller klikk som de kalles på fagspråket.

Hva så med rubrikkannonser? Jo, disse fungerer jo på sett og vis som de gamle rubrikkannonsene i avisene. De er bare korte, enkle annonser som formidler kontakt mellom en kjøper og en selger i et marked som du nå har skapt gjennom annonseringen du tilbyr i din ezine. Det tjener med andre ord en viktig funksjon ved siden av at det kan skape store inntekter for din ezine dersom du lykkes med å bygge ut dine ezines utbredelse.

For den som ønsker å sette inn rubrikkannonser i ezines er hovedsaken å holde utgiftene nede i markedsføringen. Du kan få ut informasjon om et produkt eller en tjeneste og ganske enkelt og sikkert måle hvilken respons du får med forskjellige måter å selge på. Denne informasjonen kan du bruke videre til mer omfattende og kostbare reklamekampanjer i andre formater og media etter hvert.