Ezine skrivestrategier som funker for bedrifter

En ezine er en veldig nyttig kommunikasjonskanal for småbedrifter og entreprenører. Den kan bli en viktig del av markedsføringen din og en del av bedriftens helhetlige strategi. For å få opp antallet abonnenter på en ezine må du vekke oppmerksomhet om publikasjonen og merkevaren din.

En måte å få oppmerksomhet på er å bruke din begavelse som skribent for å skrive taler, Kan du å skrive taler kan du også øve deg opp til å holde taler, det krever bare litt guts og litt øvelse. Det er ikke akkurat blod, svette, og tårer som skal til, bare en liten innsats over tid som kan få stor betydning for din bedrifts anseelse. Du kan også finne kurs i det å skrive og holde taler på skoler som tilbyr voksenopplæring. Her som på alle felter er kreativitet viktig, både i formen, innholdet, og utførelsen.

En annen måte å bygge opp din ezine som del av en større strategi for markedsføring er å utveksle annonser med andre utgivere av ezines. Dette er en måte å bygge abonnentlister på. Du får en gratis annonse i noen andres ezine mot at de også får en gratis annonse i din.

Det som kan være litt kinkig med annonseutveksling er at man må passe veldig godt på så det blir en rettferdig utveksling. Dette gjelder selvfølgelig spesielt hvis det er stor forskjell på de to abonnentlistene, enten det er i kvalitet eller (vanligere) i antall abonnenter. Har du bare halvparten så mange lesere, må du nok være forberedt på å la den andre annonsere dobbelt så ofte i din ezine.

En annen strategi er å prøve å skape et personlig forhold til den som leser din ezine, og få leserskaren til å bli et slags fellesskap som samler seg om en felles interesse. Vi sier ikke at du skal danne en slags personlighetskult, men hvis du er en karismatisk person kan det være til stor hjelp.