Hva er egentlig en ezine?

Ordet ezine startet som en forkortelse for det engelske begrepet electronic magazine, altså elektronisk magasin, eller nettmagasin som noen kaller det på norsk. I nettets barndom ble betegnelsen ezine mye brukt om nye typer nettsteder som blandet forskjellige typer innhold, som artikler, bilder, historier, og kommentarer på nye og interessante måter. Slate og Salon var tidlige eksempler på dette. Slate var kanskje den største på grunn av den massive støtten fra Microsoft som lå bak.

Senere kom begrepet ezine til å bli brukt på en litt annen måte, er som en mulighet til å nå et publikum via nettet men ellers på ganske lik måte som det man tidligere hadde gjort med trykksaker som aviser og tidsskrifter. Da tenker vi på nettsteder som presenterer samme type informasjon som før på en ganske lik måte, bare i elektronisk form heller enn på papir. VG Nett og Dagbladets nettutgave, særlig i sine tidligste inkarnasjoner, var typiske eksempler på dette. Dette var på sett og vis ikke noe egentlig nytt, bare gammel vin på nye flasker. Uttrykket ezine kom også i bruk for å beskrive nettutgaven til tidsskrifter som Vi Menn og Aktuell Rapport.

Etter hvert var det en tredje betydning som ble den vanligste for begrepet ezine. Det var da om nyhetsbrev som ble sendt ut via epost. I dag finnes det tusenvis, om ikke hundretusenvis, av slike ezines som sendes ut til lister av abonnenter med jevne eller ujevne mellomrom. Her brukes sjelden begrepet nettmagasin, men noen ganger vil det fortsatt bli betegnet som et nyhetsbrev. I dag blir det imidlertid stadig vanligere å kalle det for en ezine eller også bare en zine.

På disse sidene er det stort sett den siste betydningen av ordet, som er nærmest enerådende i dag, som blir brukt. For å finne ut mer konkret hva en ezine her, henviser vi deg til de andre sidene på dette nettstedet.