Hvordan markedsføre en ezine-artikkel

Når du har skrevet en knakende god ezine-artikkel, er neste steg å tenke over hvordan du kan få den ut til et størst mulig publikum.

En måte å gjøre det på er å få artikkelen din inn på lister over ezine-artikler. Slike lister eller kataloger er svært viktige fordi de gjør det enkelt for dem som er interessert i emnet å finne artikkelen i et nettsøk. Det er mange slike nettsteder du kan bruke for å få oppmerksomhet om artiklene dine. Når det gjelder lister, er det beste rådet å forholde seg til Yahoo Groups, fordi disse listene brukes veldig mye.

Tenk også over om det er spesifikke nettsteder som kan være interesserte i å nevne din artikkel. Da er det imidlertid viktig at du først finner ut hvilke retningslinjer som gjelder for publisering på de forskjellige nettstedene. Du må også danne deg et inntrykk av hvem som leser artiklene på nettstedet. Det er ikke noe vits i å nå lesere som ikke tilhører målgruppen din.

Hvis det er viktig for deg å få en artikkel spredt så fort som mulig, finnes det også nettsteder som tar jobben for deg – for en pris. Husk å sammenligne priser og tjenestetilbud før du velger å gjøre det på denne måten. Tenk også over hvor mye du kan gjøre selv, og hvor mye du kan, bør, eller vil overlate til andre.

Du kan også laste ned spesiell programvare som du kan benytte deg til å få ut artikkelen. Det kan imidlertid være at det tar ganske mye tid og energi, og ikke minst læring, for deg å få til dette. Så snart du behersker systemet vil det nok gå som en lek, men tenk over forholdet mellom kostnad og nytte. Ikke minst gjelder det tiden din, som er en viktig og knapp ressurs.