Ingeniørhjørnet

Dessverre er det slik at mange ingeniører vegrer seg for å skrive, i hvert fall hvis det ikke handler om å skrive kode slik man gjør for å programmere en datamaskin. Samtidig er det stort behov og etterspørsel etter litteratur og artikler for ingeniører og ingeniørbedrifter. Det betyr at det er et marked for case-studier i tekniske fag som ikke blir betjent og som kan være lukrativt. Har du ingeniørkompetanse og lyst til å følge skrivedrømmen kan det derfor være gode muligheter innenfor ezine-segmentet.

Å skrive om tekniske emner er selvfølgelig krevende fordi det ikke bare er meninger og ytringer som skal frem. Det kreves mye kompetanse og gode undersøkelser før du kan gåimages inn i et case og finne en løsning. Det betyr at det ikke bare handler om skriveferdigheter, du må også ha gode tekniske ferdigheter. Dette er faktisk en ganske sjelden kombinasjon.

Å skrive om en case er i dette tilfellet imidlertid noe annet enn en oppgave på ingeniørhøyskolen med masse ligninger og den slags. Det du trenger er faktisk kunnskap om ditt case og problemet som skal håndteres, og dernest evnen til å foreslå en løsning og formidle alt dette til leseren.

Problemløsningen vil ha fire faser: for det første, en situasjonsbeskrivelse der du går grundig inn i de rådende forhold. For det andre, selve problemstillingen – hva er det som er problemet i for eksempel en organisasjon du ønsker å studere. Det tredje punktet er forslaget til løsning. Kom opp med en løsning og få den frem på en tydelig måte. Så kan du til slutt evaluere.

Å skrive om slike prosesser er ikke enkelt, men dersom du har kapasiteten til det kan du få innpass i et umettet marked. Husk også at leserne dine gjerne vil tilhøre store milliardbedrifter med budsjetter som annonsørene dine vil sikle etter å få en bit av.