Norges 10 største oppfinnere

Norge er kanskje ikke det landet som har de fleste berømte oppfinnerne, vi må nok innrømme å ligge litt bak for eksempel USA, Japan, Storbritannia og Tyskland på dette området. Likevel finnes det da også noen viktige oppfinnelser av norsk opphav, og her gir vi deg listen over de 10 viktigste oppfinnerne.

1. Svend Foyn, oppfinner av granatharpunen. Hvalfangst var i mange år en av de aller viktigste næringene i Norge, og dette våpenet bidr

2. Per Pande Rolfsen, oppfinneren av en innfestningsmekanisme til jernbanesviller og grunnlegger av en stor bedrift på de britiske øyer. Denne bedriften, Pandrol, er den dag i dag verdt milliarder av kroner.

3. Fredrik Rosing Bull, oppfinner av hullkortmaskinen. Han var en forutseende mann som lenge før den digitale revolusjon så inn i fremtiden. Et fransk firma bygger videre på denne teknologien.

4. Ole Krag, Krag-geværet, også kalt Krag-Jørgensen. Et viktig gevær som betydde mye for Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk, og ikke minst for det norske forsvaret, i mange år.

5. Petter Planke, oppfinner av panteautomaten i kompaniskap med sin bror Tore Planke. Alle kjenner vel denne teknologien, som også har fått internasjonal utbredelse.

6. Som nummer seks på lista kan vi finne kollektivt innpass for norske oljeingeniører, som har gjort mye for å utvikle plattformer, tankskip, boreteknikker, og systemer for undervannsproduksjon.

7. Ægidius Elling, oppfinner av en gassturbin som ga overskuddsenergi. Dette var i utgangspunktet ikke noen kommersialiserbar teknologi, men han huskes likevel med ærefrykt av dagens turbinprodusenter.

8. John Ugelstad, oppfinner av Ugelstads kuler.

9. Carl William Søderberg, oppfinner av Søderberg-elektroden, som er viktig i metallindustrien, særlig i bedrifter som gamle Elkem (Elektrokjemisk).

10. Kristian Birkeland, oppfinner av en fremgangsmåte for å bruke nitrogen fra luften til kunstgjødsel. Dette hadde en viss industriell betydning.