Slutten for ezines med produktanmeldelser

Den gamle typen ezines med produktanmeldelser er på vei ut. I dagens virtuelle virkelighet er det en ny generasjons tilnærming til anmeldelser og evalueringer som teller, og det vil gjøre at makt og innflytelse beveger seg fra redaktørene til brukerne.

Problemet med den gamle typen ezines har lenge vært at redaktørene har hatt en tendens til å favorisere noen produkter av ulike årsaker, som kan ha vært helt uskyldige men i enkelte nok også har vært preget av hva de selv har fått ut av det. Redaktørene har i alt for stor grad latt annonsestrømmen og det økonomiske grunnlaget for driften legge premissene for anmeldelsene, og dermed mistet mye av sin troverdighet.

I dag bruker imidlertid de nyskapende ezines nye systemer som legger mer vekt på brukere og forbrukeres perspektiver og dommer, heller enn å fokusere ensidig på oppfatningene til selvoppnevnte eksperter. De bruker en kombinasjon av karaktersetting, sosiale media, og avstemninger for å kåre hvilke produkter eller tjenester som er best, og for å muliggjøre en realistisk sammenligning av ulike alternativer. Som oftest er det jo mer å lære av hva et stort antall brukere har å si enn bare én enkelt person.

For de som lager ezines, har dette betydd en ganske stor overgang. Man har måtte tilpasse seg eller dø ut, for det er nemlig ingen som vil ha den gamle typen ezine med såkalte ekspertvurderinger lenger. Nå er det den jevne mann og kvinnes oppfatninger om produkter og tjenester som etterspørres, og det er disse mange ezines nå febrilsk prøver å integrere i sin vurderingsstrategi.

Sosiale media er selvfølgelig svært viktige i forhold til denne problematikken. Dette er en enkel måte å nå på, pluss at det er mange som kommer med meninger og andre former for ytringer om produkter på sosiale media som Facebook og Twitter.